Göğüs Hastalıkları

Klinik Hakkında

Göğüs Hastalıkları

                Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde; astım ve allerji, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem, Bronşit, Akciğer kanseri araştırması, zatürre, akciğerin iltihabi hastalıkları, akciğerlere pıhtı atması (pulmoner emboli) gibi hastalıklarda her türlü tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Klinikte allerjik solunum hastalıklarına yönelik her türlü tetkik ve tedavi yapılmaktadır. Birçok akciğer hastalığının ayırıcı tanısında kullanılan solunum fonksiyon kapasitesi değerleri ölçülmektedir.

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde başlıca takip ve tedavi edilen hastalıklar:

 • KOAH
 • Astım
 • Pnömoni
 • Plevral sıvı
 • Kronik öksürük
 • Hemoptizi (Kan tükürme)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanseri
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Verem (Tüberküloz)
 • Pulmoner emboli
 • Uyku apnesi
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde yapılan başlıca tanı yöntemleri:
 • Bronkoskopi (Biyopsi ve lavaj)
 • Polisomnografi (Uyku testi)
 • Torasentez (Tanı ve tedavi amaçlı sıvı boşaltma)
 • Arter kan gazı
 • ACE (Sarkoidoz tanısı için)
 • ADA (Plevra tüberkülozu için)
 • Allerji deri prick testleri (inhalen allerjenler, gıda allerjenleri)
 • Total IgE tetkiki
 • Total eozinofil sayımı
 • Solunum fonksiyon testleri (Reversibilite testleri)
 • Bilgisayarlı akciğer tomografisi
 • Spesifik IgE tetkikleri
 • Balgam incelemeleri 

03 Şubat 2022