Arşiv
05 Ocak 2022

 Çıkarılan hasta dosyalarını gideceği bölümlere göre otomasyon sistemi kayıtlarına işlemek ve sisteme çıkışı kaydedilen dosyaları bölüm kutularına yerleştirmek,

Hastaların müracaatlarını karşılayıp, yönlendirmek ve bilgilendirmek.

Randevulu bölüm dosyalarını takip ederek karşılanmasını sağlamak.

Hasta dosya hareketlerini takip etmek,

Bölümlerde on günden fazla kalan dosyaların dönüşümünü sağlamak için bölüm sekreterleri ile  uyumlu çalışmak.