Birim Çalışanları
19 Nisan 2023

Maaş Mutemetliği Birim Sorumlusu
Adı Soyadı     : Engin ÇELİK
Ünvanı            : Tıbbi Sekreter

Maaş Mutemetliği  Personeli
Adı Soyadı     : Ufuk AKDENİZ
Ünvanı            : V.H.K.İ

Maaş Mutemetliği  Personeli
Adı Soyadı     : Hüseyin CECO
Ünvanı            : Tıbbi Sekreter