Ziyaretçi Kuralları
04 Eylül 2023

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

 • Hasta ziyareti Öğle 11:30-12:30, Akşam 19:00-20:15 saatleri arasında olup ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti kabul edilmemektedir.
 • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.
 • Ziyaret süresi, kısa olmalıdır (tercihen en fazla 10 dakika).
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalı. Hastalarımızın sağlığı açısından, hasta ziyaretine 0-12 yaş arası çocuk ziyaretçi kabul edilemez
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve Hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır. Hastanın sağlığı ve enfeksiyon açısından ziyarete temiz gelinmesi önemlidir.
 • Sağlık kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır.
 • İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız. Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil, vb.) getirilebilir. Ancak canlı çiçek (hastane enfeksiyonuna neden olduğu için), çocuk hastalarımıza da yutabilecekleri oyuncakların (Lego, bilye, boncuk, vb.) getirilmesi yasaktır.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da izinsiz herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, canlı olmayan çiçek, kolonya olabilir. Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Herhangi bir sağlık sebebiyle ziyaret yasağı bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır.
 • Ameliyattaki hastanız hakkında ameliyathane önünde bulunan danışmadan destek alabilir, bekleme alanındaki ekrandan hastanızı takip edebilirsiniz
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, Görevliler’in uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.


  Kardeş Ziyareti ve Çocuk Ziyaretçi:

 • Sağlık hizmeti ilişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma Kurulu’nun 18.07.2017 tarih ve 80962070.020-1262 sayılı makam olayı ile 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında sağlık kurum-kuruluşlarında kardeş ve çocuk ziyaretçi kabulü ile ilgili kriterler değerlendirilmiş, ulusal ve uluslararası literatür verileri esas alınarak kabul ilke ve kriterleri belirlenmiştir. Buna göre; anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarete izin verilebilir. Doktorun ziyarete izin vermediği özel durumlarda (bulaşıcı hastalığı ve bağışıklık sistemi bozuk olan hastalarda ve ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü, ishal gibi veya herhangi bir enfeksiyona bağlı belirti ve bulgu olduğunda) hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.


ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ OLDUĞU BÖLÜMLERDE ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Özellikli hastanın ya da hastanın odasını paylaştığı diğer hastaların durumunu dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.
 • Yoğun bakım ziyaret saatleri 11:00-11:30 olup doktorun uygun görmesi ile her hasta için yalnız 1 ziyaretçi ve 5 dakika süre ile sınırlıdır.
 • Bulaşıcı hastalığı olan , bağışıklık sistemi düşük yada bozuk olan ,kanser tedavisi alan, steroid tedavisi alan ,doktorun ziyarette sakınca gördüğü hastalara genellikle ziyaretçi kabul edilemez. Ziyaretçi alımı gerektiğinde gerekli tedbirler ve kişisel koruyucu önlemler alındıktan sonra ziyaret gerçekleştirilir.Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde refakatçi ve ziyaretçi kuralları ilgili bölüm, klinik tarafından belirlenir.

 

Hastanemizde size en uygun hizmeti verebilmek, tedavi ve bakımlarınızın zamanında aksamadan yapılabilmesi için Hastane içinde bazı kurallara ve düzene uymanız gerekmektedir.Bu kurallara uymakta gösterdiğiniz özen için teşekkür ederiz.

 

HASTALARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR. LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ...