Değerlerimiz
11 Mayıs 2022


Kurumsal_Degerlerimiz.png


DEĞERLERİMİZ

Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet ,  hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı.
Hasta haklarına saygılı olmak,
Tıbbi etik kurallarına bağlı olmak,
Bilgili, şeffaf ve güvenilir olmak,
Araştırmacı, özverili, sorumluluk sahibi ve toplum yararını gözetiyor olmak,
Yeniliklere açık olmak,
Değişime uyum sağlamak,
Katılımcı olmak,
Ekip ruhu ve iş birliği içinde olmak,
Dayanışma ve paylaşma ruhuna sahip olmak,
Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte her an hizmet sunmaktır.