Eğitim Birimi
05 Ocak 2022

 

         

                  EĞİTİM BİRİMİMİZİN AMACI: Hastanemiz ve bağlı polikliniklerinin her kademesinde çalışan tüm personelin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, çağdaş sağlık bakım sistemlerini tanıtmak, kuruma ve birime etkin ve verimli hizmet vermeleri için eğitim materyallerini ve bilimsel mesleki metotları kullanmalarını teşvik etmek üzere planlı eğitimler yapmak ve sürekliliğini sağlamak.