Refakatçi Kuralları
04 Eylül 2023

                          Hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 1. Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
 2. Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 3. Hekim ve hemşire bilgilendirmesi dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 4. İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 1. Refakatçiler, zorunlu haller dışında hastalarının yanından ayrılmayacaklardır.
 2. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; Doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.
 1. Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.
 2. Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.
 3. Refakatçiler, adlarına düzenlenmiş Refakat Kimlik Kartı’nı sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
 4. Süresi biten Refakatçi Kimlik Kartları yenilenmelidir.
 1. Refakatçiler, Refakat Kartlarını göstermek sureti ile Hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 2. Sabah Kahvaltısı: 07:00-08:00, Öğle Yemeği: 12:00-13:00, Akşam Yemeği:17:00-18:00 saatleri arasında verilmektedir.
 1. Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri,değişim gerektiğinde mutlaka servis sorumlu hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 2. Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.
 3. Refakatçiler, Hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 4. Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.

  ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ OLDUĞU BÖLÜMLERDE REFAKATÇİ KURALLARI

 5. Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
 6. Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 7. Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.
 8. İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.