Anestezi ve Reanimasyon

Klinik Hakkında

 

Anestezi ve Reanimasyon Nedir?

Hastane ve diğer sağlık kuruşlarında bulunan, hastanın ameliyat öncesinden ameliyat sonrasına kadar tansiyon, nabız ve nefes gibi değerlerini kontrol etmekle görevli olan birime anestezi ve reanimasyon ismi verilmektedir.

Daha çok kısaca “anestezi” olarak bilinen bu birimin reanimasyon kolu ise temelde hastanın hayata geri döndürülmesi anlamını taşımaktadır. Reanimasyon, durmuş olan solunum ya da dolaşım sistemini yeniden işlevsel ve canlı hale getirmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem ameliyat öncesinde, sırasında ya da sonrasında gelişen komplikasyonları önlemek ve hastanın sağlığını korumak açısından önem arz etmektedir. Anestezi ve reanimasyon birimi, özellikle ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek bu tip olası sorunları gidermek açısından büyük öneme sahiptir.

Anestezi ve reanimasyon birimi, az önce de belirtildiği üzere ameliyat sürecinin her aşamasında görev almaktadır. Aşağıda bu birimin görev kapsamı detaylıca anlatılmaktadır:

 • Ameliyat gerçekleşmeden önce hastanın ve yakınlarının anestezi işlemi hakkında bilgilendirilmesi ve hazırlanması sağlanmaktadır. Bu esnada hastaya gelişebilecek olası komplikasyonlar ve uygulanabilecek anestezi seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir.
 • Ameliyathaneye taşınan hastaya uygun anestezi verilmekte ve hastanın ameliyat sırasındaki ağrıyı en az seviyede hissetmesi için hasta, çeşitli anestezi yöntemleri sayesinde uyutulmaktadır. Bu esnada anestezi uzmanının belirlediği dozajda ilaçlar kullanılmaktadır.
 • Anestezi ve reanimasyon birimi ameliyat sırasında hastanın uygun duruşa getirilmesinde de hekimlere yardımcı olmaktadır.
 • Ameliyat süresince hastanın damar ve hava yolunun açık olmasını sağlamaktadır.
 • Ameliyat sırasında diğer hekimler cerrahi işlemleri hallederken anestezi ve reanimasyon birimi ise hastanın nabız, tansiyon gibi hayati fonksiyonlarını kontrol etmektedir.
 • Ameliyat sırasında hastanın kan, ısı ve sıvı kaybını engellemektedir.
 • Anestezi ve reanimasyon birimi, hastanın anestezi başlangıcından bitişine kadar fizyolojik değerlerini takip etmekte ve kayıtlarını tutmaktadır.
 • Ameliyat bitiminde anestezinin sonlandırılması ve hastanın odasına yönlendirilmesi konusunda görev almaktadır.
 • Uyandırılan hastaları kalp, solunum, şuur durumu ve olası komplikasyon durumları açısından değerlendirmektedir.
 • Kalp ve solunum durması durumlarında solunum tüpü takarak hastaya tıbbi müdahale uygulamaktadır.
 • Durumu ağır ve kritik olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi ve tedavisi hususunda anestezi ve reanimasyon birimi önem taşımaktadır.
 • Ayrıca tüm bunlar haricinde anestezi ve reanimasyon birimi, gerekli durumlarda ilgili doktorlarla iş birliği halinde çalışmaktadır.

 

 

Anestezi ve Reanimasyon Hangi Hastalıklara Bakar?

Anestezi, hastanın ameliyat sırasında yaşayacağı ağrıyı en az seviyede hissetmesini sağlamak amacıyla ilaç verilerek uyuşturulması yöntemine verilen isimdir. Anestezinin genel, bölgesel ve lokal olmak üzere temelde üç ayrı çeşidi vardır.

Genel anestezi hastanın tüm vücudunun uyuşturulup bilincinin kapatılması yoluyla yapılmaktadır. Genel anestezi şu gruptaki hastalar haricinde herkese uygulanmaktadır: kol, bacak, karın gibi bölgesel ameliyatlarda, hastanın solunum sorunu yaşaması ve kalp ile akciğer hastalıklarına sahip olması durumları.

Bölgesel anestezi ise kol, bacak gibi bir bölgeyi ya da bedenin belden aşağısını kapsayan ameliyatlarda uygulanmaktadır. Kalça- diz protezleri, omuz- el- kol ameliyatı, kasık fıtığı, normal ya da sezaryen doğum, idrar kesesi ya da anal bölge ameliyatı vakalarında bölgesel anestezi yöntemi tercih edilmektedir.

Lokal anestezi ise bölgesel anesteziye oranla daha küçük bir bölgenin ameliyat işlemi öncesinde uygulanan yöntemdir. Örneğin vücuttaki benlerin alınması gibi işlemlerde yaşanabilecek ağrının en az düzeyde hissedilmesini sağlamak için lokal anestezi tercih edilmektedir. Lokal anestezi, vücudun bu tip küçük bölgeleri haricinde kalan ameliyatlarda kullanılmamaktadır.

Ayrıca anestezi uygulanamayacak olan kişiler, ameliyat öncesinde hastadan alınan anamnez ve yapılan testler sonucundan belirlenebilmektedir. Testlerin anestezi yapmaya elverişsiz sonuçlar göstermesi halinde anestezi işleminin uygulanması doğru olmamaktadır. Ancak bu ve yukarıda belirtilen durumlar haricindeki hastalara anestezi işlemi uygulanmaktadır.

Anestezi ve reanimasyon biriminin reanimasyon kolu ise kalp masajı görevini üstlenmektedir. Kalp masajı, kişinin solunum ve dolaşım sisteminin durması durumunda uygulanmaktadır. Kardiyak arrest (kalbin ve vücuttaki kan dolaşımının durması) öncesinde hasta bazı belirtiler göstermektedir. Bu belirtilerin iyi okunması, kişinin kısa sürede hayata döndürülmesinde önem arz etmektedir.

 

03 Şubat 2022