Bilgi Güvenliği
06 Ocak 2022

Untitled Document

BİLGİ GÜVENLİĞİ
POLİTİKALAR
 Erişim Kontrol Politikası
Microsoft_PDF.png
 Parola PolitikasıMicrosoft_PDF.png
 Yedekleme PolitikasıMicrosoft_PDF.png
 İnternet ve E-Posta Kullanım PolitikasıMicrosoft_PDF.png
 Temiz Masa, Temiz Ekran Kullanım Politikası
Microsoft_PDF.png
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
Microsoft_PDF.png
  
  
  


PROSEDÜRLER
 Uzaktan Erişim ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 İşe Başlama, Görev Yeri Değişikliği ve İşten Ayrılma ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Bildirim ve Yönetimi ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 Taşınabilir Ortam Yönetimi ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 Disiplin ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 İç Tetkik ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 
  
 
FORMLAR
 Personel İşe Başlama FormuMicrosoft_PDF.png
 Personel İşten Ayrılma FormuMicrosoft_PDF.png
 Personel Görev Yeri Değişikliği FormuMicrosoft_PDF.png
 Disk İmha FormuMicrosoft_PDF.png
 Kayıttan Düşme Onay FormuMicrosoft_PDF.png
 Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep FormuMicrosoft_PDF.png
 Güvenli Veri Silme Talep FormuMicrosoft_PDF.png
 Olay Bildirim Müdahale FormuMicrosoft_PDF.png
 Veri Tabanı Kullanıcı Oluşturma Talep FormuMicrosoft_PDF.png
 Veri Tabanı Kullanıcı İşlemleri ve Yetkilendirme Talep Formu
Microsoft_PDF.png
YARDIMCI EVRAKLAR
 Erişim Yetki ve Kontrol MatrisiMicrosoft_PDF.png
 Bilgi Güvenliği Farkındalık BildirgesiMicrosoft_PDF.png
 Kurumsal Gizlilik SözleşmesiMicrosoft_PDF.png
 Personel Gizlilik SözleşmesiMicrosoft_PDF.png
EĞİTİM DOKÜMANLARI
 Bilgi Güvenliği Eğitim Video - 1 ( Neden Bilgi Güvenliği ? ) codec.JPEG
 Bilgi Güvenliği Eğitim Video - 2 ( Sosyal Mühendislik ) codec.JPEG
 Bilgi Güvenliği Eğitim Video - 3 ( Siber Güvenlik Hikayesi ) codec.JPEG
 Bilgi Güvenliği Eğitim Video - 4 ( Bilgi Güvenliği ) codec.JPEG
 Bilgi Güvenliği Eğitim Video - 5 ( Herşeyi Bilen Adam ) codec.JPEG