İdari Birimler
05 Ocak 2022

Sağlık Tesisi bünyesinde hizmet veren idari birimlerin yeri, çalışanları ve iletişim bilgileri ile birim hizmet detaylarının sunulduğu bölümdür.