Amaç ve Hedeflerimiz
11 Mayıs 2022

KURUMSAL AMAÇLAR

KURUMSAL HEDEFLER

KURUMSAL EYLEM PLANLARI

KURUMSAL AMAÇ 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek.

KURUMSAL HEDEF 1

Bedensel, ruhsal ve sosyal vs. şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

 

KURUMSAL HEDEF 2

Hizmet vermeye başlamamızdan bu yana hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, çalışanlarımıza, kamu kurumlarına ve iş birliğinde olduğumuz kişi ve kurumlara karşı şeffaflık, dürüstlük, tutarlılık ilkeleriyle oluşturduğumuz güvenin devamlılığını sağlamak.

KURUMSAL EYLEM PLANI 1

Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların personel eşliğinde tekerlekli sandalye hizmetinin sağlanması.Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göredüzenlenmesi.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 2

Hastanemiz hastalarına karşı güler yüzlü ve açıklayıcı davranılması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 3

Yabancı hastalarımıza tercüman hizmetinin verilmesi.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 4

Tüm süreçlerdeki disiplinli çalışmalarımız ve istikrarımız ile oluşan güvenin sürekliliğinin sağlanması.

KURUMSAL AMAÇ 2

Hastalarımızın güvenliğini ve memnuniyetini yükseltmek.

KURUMSAL HEDEF 1

Hasta güvenliği konusunda SKS standartlarının hastanemizde uygulanmasınısağlamak.

 

KURUMSAL HEDEF 2

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesinisağlamak.

 

KURUMSAL HEDEF 3

Hasta haklarının korunmasını sağlamak.

 

KURUMSAL HEDEF 4

Hasta memnuniyet oranını %80’in üzerine çıkarmak.

KURUMSAL EYLEM PLANI 1

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunulması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 2

Hasta ve yakınlarını bilgilendirmek amacıyla Acil Servis girişine pano takılarak Nöbetçi Eczane konusunda bilgilendirilmenin sağlanması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 3

Hasta ve yakınlarının internet web adresimiz üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan Dilek ve Öneri Kutuları’ndan yapmış oldukları bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunulması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 4

Yemek hizmetlerinin Diyetisyen tarafından kişilerin hastalıklarına ve ihtiyaçlarına göre planlanması

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 5

Temizlik hizmetlerinin standartlar doğrultusunda verilmesi.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 6

Uygun şartlarda hizmete erişimi sağlayacak insan gücü planlaması ve hizmet organizasyonunun gerçekleştirilmesi.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 7

Hasta güvenliği konusunda hazırlanan tüm prosedür ve talimatların uygulanması, yatan her hastaya tesis kaynaklı düşme risk değerlendirmesi yapılması ve önlemlerin alınması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 8

Hastaların hakları konusunda bilgilendirilmesi ve tüm süreçlerde hasta haklarının ve mahremiyetin korunması

KURUMSAL AMAÇ 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek.

KURUMSAL HEDEF 1

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

 

KURUMSAL HEDEF 2

Çalışan memnuniyet oranını % 60’ın üzerine çıkartmak.

KURUMSAL EYLEM PLANI 1

Hastanemizde 20. yılını dolduran personele teşekkür plaketi verilmesi.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI2

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 3

Çalışanlara yönelik şiddeti önleyecek çalışmalar yapılması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 4

Engelli personelin uygun işlerde çalıştırılması.

KURUMSAL AMAÇ 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.

KURUMSAL HEDEF 1

Kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

KURUMSAL EYLEM PLANI 1

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesi.

KURUMSAL AMAÇ 5

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğinisağlamak.

KURUMSAL HEDEF 1

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize ederek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

KURUMSAL EYLEM PLANI 1

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatların SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 2

Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 3

Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiklerinin giderilmesi.

KURUMSAL AMAÇ 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

KURUMSAL HEDEF 1

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma.

KURUMSAL EYLEM PLANI 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 2

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim planlamasının yapılması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 3

Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 4

Yeni göreve başlayacak personele uyum eğitimi verilmesi.

KURUMSAL AMAÇ 7

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

KURUMSAL HEDEF 1

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımlarısağlamak.

 

KURUMSAL HEDEF 2

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

KURUMSAL EYLEM PLANI 1

Tıbbi ve teknolojik cihaz, donanım ve malzemelerin temininin sağlanması.

 

KURUMSAL EYLEM PLANI 2

Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitiminin sağlanması.