Göğüs Cerrahi

Klinik Hakkında

Göğüs Cerrahisi

                Göğüs cerrahisi bölümü boğaz ile başlayıp karın bölgesinin üst bölümüne kadar olan karın içerisinde yer alan meme ile kalp hariç diğer organların hastalık teşhis ve tedavisini yapan tıbbın bir uzmanlık dalıdır. Soluk borusundan başlayıp yemek borusu, mediasten, akciğer ve göğüs duvarı ve ilgili alanların hastalıkları göğüs cerrahi bölümü uzmanının çalışma alanlarıdır. Bu bölgelerin hastalıklarının teşhis, tedavi ve cerrahi müdahaleleri göğüs cerrahi uzmanları tarafından yapılır. Kalp ve meme dışında kalan diğer organ ve bu organlara bağlı olarak gelişen hastalıklar göğüs cerrahi uzmanları tarafından takip ve tedavi edilir.

Göğüs Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

                Göğüs cerrahisinin çalışma alanına giren çok sayıda hastalık bulunmaktadır. Akciğer başta olmak üzere onu çevreleyen organların doğumsal veya işlevsel birçok göğüs cerrahi hastalıkları vardır. Bunlardan bazıları;

 • Akciğer kanserleri
 • Göğüs duvarı kanserleri
 • Trekea tümörleri
 • Akciğerin su toplaması
 • Akciğer zarı iltihapları
 • Akciğer delinmesi
 • Mediasten tümörleri
 • Yemek borusu hastalıkları
 • Akciğer tüberkülozları
 • Akciğer mantarları
 • Amfizem
 • Kronik akciğer hastalıkları (KOAH)
 • Toraks (göğüs kafesi) travmaları
 • Hiperhidroz (Aşırı terleme)
 • Doğumsal göğüs kafesi hastalıkları sayılabilir.

 

                Göğüs cerrahi teşhis ve tedavi yöntemleri çeşitlidir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle bunlar çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Göğüs cerrahi sahası içerisinde bulunan göğüs kafesi, akciğer, soluk borusu, yemek borusu gibi organların hastalıklarının tedavisi için doğru teşhis önemlidir. Teşhis için ise birçok tahlil ve tetkikler uygulanır. Bu bölüm hastalıklarının teşhisi için kan ve idrar tahlilleri, görüntüleme işlemleri (MR, ultrason, akciğer filmi, tomografi), biyopsi gibi teşhise yardımcı olacak yöntemler kullanılarak hastalıklar teşhis edilir. Yapılan bu tahlil ve tetkikler neticesinde yapılacak tedavi ve cerrahi yöntemler değerlendirilir. Göğüs cerrahisi bölümünde ilaçla tedavinin yanında genellikle cerrahi yöntemler kullanılır. Bunlar hastalığın ilgili organına yönelik cerrahi tedavi işlemlerdir. 

03 Şubat 2022