Hastanemizde ilk defa Gerontolog Göreve Başladı.
31 Mayıs 2024

Hastanemize atanan Gerontolog Melek YAVUZ göreve başladı.
“Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılık bilimidir. Yaşlılık sürecinin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerini inceler. Yaşam kalitesini artırmada ve yaşlılıkla başa çıkma becerilerinde yardımcı olmayı hedefler.
Gerontolog; yaşlanma ve yaşlılık uzmanıdır. Yaşlı hasta ve bu hastaların yakınlarını, bakım veren bireyi merkeze alarak tedavi hedeflerini ve planlamasını belirler. Hekim ve hasta arasında destekleyici ve koordine edici rolü üstlenmektedir. Yaşlı hastalarda ancak disiplinler arası ekip çalışmasıyla yaşlanma ve yaşlılıkla bağlantılı sağlık durumları çözümlenebilir.
Yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkların ve bakım ihtiyacının uygun bir şekilde karşılanabilmesini geriatrik ve gerontolojik hizmetlerin koordinasyonunu diğer meslek gruplarıyla işbirliği yaparak sağlanmaktadır. Gerontolog yaşlı hasta ve yakınlarına uygun yeni hizmet modellerinin tasarım sürecini planlar, takip eder ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlar. Bireylere yaşlılık üzerine danışmanlık yapmaktadır.
Yaşlı hastaların; günlük yaşam aktivitelerini, yaşam kalitesini, kognitif fonksiyonlarını, duygu durumlarını, beslenme durumunu, denge ve yürüyüş durumunu, uyku durumunu, sosyal ilişkilerini ve ve kullandığı ilaçları ayrıntılı gerontolojik değerlendirme kapsamında değerlendirilir. Hem yaşlılık dönemini hem de yaşlanma sürecini inceler. Tüm bunları gözlemsel olarak bir takım testler aracılığıyla yapar. Bilgiyi yaşlı hastanın kendisinden ve bakım vereninden toplamaktadır.
Hastanemizde gerontoloji hizmeti, ilgili hekimin yönlendirmesiyle gerontoloji hizmetinden yararlanabilirler.”


gerontolog